U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

^ De Nieuwe cover van de herziene uitgave (derde druk)

 

 ^ Maaike Vaatstra (nu Terpstra) in 2011

 

 ^ Maaike Vaatstra in december 2013. Gesloopt door het OM, justitie, politie en de laatste 2 jaar vooral door haar ex-man Bauke en haar kinderen....

 ^ Is dit de moordenaar van Marianne? Jasper Steringa? Lees het boek en die vraag wordt glashelder beantwoord met: 'Nee'

 

Of is dit de moordenaar van Marianne: Ali Houssein Hassan (Ali Heval). Lees het boek en die vraag wordt even helder als overtuigend beantwoord met: 'Ja'

Marianne Vaatstra. Als doden konden spreken.....

 

'Nieuws - oktober 2016


[ EXPLOSIEF ] Jasper Steringa vanuit de bajes in Zwolle: "Ik heb de moord op Marianne Vaatstra niet gepleegd maar ben wel ongewild en onbedoeld betrokken. Ik voel me wel schuldig" 


DONGEN, 8 oktober 2016 - Meer dan een jaar heeft de infiltratieactie in de Zwolse gevangenis geduurd maar het resultaat is er dan ook naar. Een Fries driemanschap, die steeds de tussentijdse resultaten met 'Het Verboden Dagboek van Maaike Vaatstra'-auteur Hans Mauritz deelden, kreeg contact met een mede-gedetineerde van Jasper Steringa (foto) en wisten hem - we noemen hem 'Klaas' - zo ver te krijgen de nauwe band die hij al had met Jasper verder aan te halen en te gebruiken om de Oudwoudense boer uit te horen over zijn al dan niet betrokkenheid bij de moord op Marianne Vaatstra. De resultaten zijn nu, een jaar nadat de actie startte, meer verbluffend dan werd gehoopt. Jasper bekent voor het eerst, na dat hij daarop had gehint in tal van gesprekken in de bajes met zijn ouders en zijn zus Tjiske, de moord niet te hebben gepleegd en geeft een inkijkje in de ware toedracht van het gruwelijke misdrijf in de nacht van 30 april en 1 mei 1999.

 

Ook sprak het onderzoekstrio met een politieman ('de politieman') die vanaf de eerste minuut bij het onderzoek was betrokken. Zijn verklaring is minstens zo onthullend en is evenals hetgeen de inkijkoperatie opleverde vastgelegd in een rapport waarmee men binnenkort naar buiten komt.

 

Opmerkelijk is natuurlijk dat auteur Hans Mauritz nu terug dient te komen (het onderlijnt de serieusheid van deze scoop) op hetgeen is gesteld in 'Het Verboden Dagboek van Maaike Vaatstra', het feitelijk deel 1 dat thans vanwege hoofdstuk 4, een weergave van Maaike's eigen handgeschreven dagboekje, door de rechter is verboden. 

 

Het feitelijke plot en de giga-doofpotactie en de pure misdrijven geleegd door politie, justitie en het Openbaar Ministerie blijven ontegenzeglijk rechtovereind. 

 

In 'Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra' (mei 2014) dus natuurlijk wel een onjuist statement dat Jasper Steringa op geen enkele manier betrokken zou zijn zij deze gruwelijke moord. Een ervan is dat 'Jasper gewoon op zijn bedje lag ten tijde van de moord' hetgeen nu dus door de hoofdpersoon zelf op een bijzondere wijze wordt onderuit getrokken. De redactie van deze site wenst een aantal zeer heftige nieuwe feiten voorlopig nog achter de hand houden. Sommigen om uitsluitend te gebruiken voor 'Het Verboden Dagboek van Maaike Vaatstra, deel II' dat slechts wordt uitgegeven indien landelijke media-aandacht verzekerd is en sommige om te bewaren als scoop van een mogelijk optreden van Mauritz in een landelijk Tv-programma.

  

De rol van Jasper

 

De eerste vruchten van de infiltratieactie werden afgeworpen toen Jasper Klaas het onderstaande (uit de verklaring) liet weten. 

  

 

 Stomverbaasd was Klaas dat Jasper het woord 'medeplichtig' gebruikte. Nadrukkelijk, stelt Klaas in een persoonlijk gesprek met het Friese driemanschap. Het was voor Klaas de trigger om op dat aspect door te gaan. Immers, Jasper had toch het hoofd- en alleendaderschap van de moord op zich genomen? Jasper wilde in eerste instantie niet uitleggen waaruit die medeplichtigheid dan bestond. en laat overduidelijk weten dat hij zich slechts gedeeltelijk verantwoordelijk voelt voor de moord. In latere gesprekken werd duidelijk dat hij daar niet in detail over wilde verklaren omdat het hemzelf en anderen in gevaar zou brengen. Iets wat aansluit bij hetgeen zich voorafgaand aan de infiltratieactie afspeelde tijdens de bezoeken van Jasper's zus en ouders tijdens de bezoeken.

  

 

Ook verklaarde Jasper aan Klaas waarom hij absoluut niet van plan was een schadevergoeding aan Marianne's vader Bauke Vaatstra te betalen. Weer gebruikte hij het woord 'medeplichtig' en dat de claim 'absurd was in relatie tot zijn betrokkenheid' . De advocaat van Jasper laat aan het Algemeen Dagblad (7 juni 2014)  weten dat S. niets wil betalen. 'Mijn cliënt verzet zich tegen de hele vordering', zegt advocaat Ernst Muller. 'Omdat de zaak nog onder rechter is, wil ik verder niets kwijt over de reden.' Eerder noemde hij het bedrag extreem hoog. De media hebben de achtergronden van Jasper's weigering niet opgepikt en niet weten te duiden maar deze opstelling is ontegenzeglijk in lijn met hetgeen Jasper daarover tegen Klaas heeft verklaard. De kop van het krantenartikel luidde letterlijk: "Jasper S. de moordenaar van Marianne Vaatstra, weigert vader Bauke een schadevergoeding te betalen. Bauke Vaatstra eist via de rechter 250.000 euro" en "Jasper S. wil niets betalen". Jaspers advocaat Ernst Muller tegen het Dagblad van het Noorden: "Mijn cliënt verzet zich tegen de hele vordering" en "Omdat de zaak nog onder rechter is, wil ik verder niets kwijt over de reden." De werkelijke reden is Muller dan al wel bekend. En dan doet zich iets bijzonders voor. Vaatstra's advocaat John Beer laat beslag leggen op de boerderij in Oudwoude. Jasper raakt in paniek en ziet het al voor zich: de boerderij wordt straks tegen een executieprijs geveild en er blijft niets over. Jasper overweegt zijn bekentenis in te trekken, zo ziek is hij van dat idee. Het is wat hij verteld tegen zijn vader tijdens één van de bezoeken. Niet expliciet maar hij hint er op volgens de oude Jacob Steringa. De zaak over de claim leek een verrassende wending te krijgen toen een van de rechters aan de advocaat van Jasper vroeg of hij wellicht bereid is om buiten de rechter om tot een financiële regeling te komen. Een kleine opening zo leek het, want een dergelijke oplossing was kennelijk nog niet onderzocht of aan Jasper voorgelegd. Jasper wilde dat wel om de claim meer in harmonie te brengen met zijn beperkte rol bij de moord en om coute que coute de verkoop van de boerderij tegen een bodemprijs te voorkomen. De advocaten gingen even de gang op om te overleggen, maar al snel werd duidelijk dat Bauke Vaatstra wil dat de rechtbank uitspraak doet. Vanzelfsprekend, want Bauke weet de rechtbank aan zijn kant, dat is al meerdere malen gebleken. Kort voor de uitspraak wordt bekend dat de boerderij is aangekocht en dat er na het betalen van de schadevergoeding nog genoeg overblijft voor Jasper's ex en zijn vader die nog voor een deel eigenaar is. Jasper is tevreden en zet zijn voornemen om uit de school te klappen over zijn rol niet door. Dit is geen aanname, hij meldt dat letterlijk aan zijn vader.

 

Marianne en Jasper

 

Daar waar Jasper het hoofddaderschap van de moord op Marianne duidelijk weerspreekt laat hij Klaas middels specifieke informatie weten dat hij wel degelijk bij de moord betrokken is geweest. Op doorvragen van Klaas wil hij niet aangeven waar de moord is gepleegd en onder welke omstandigheden. Wederom om reden dat hij zichzelf daarmee in gevaar brengt en wederom omdat hij bang is voor betrokkenen, zo zegt hij letterlijk. 

 

  

 

'Vrijwel weerloos'. Da's toch iets anders dan twee pinten bier en duidt meer op een volledige drogering in een setting anders dan in een verlaten weiland aan de Keningswei in Kollum. 

Tijdens een van de bezoeken van zijn zus Tjiske heeft Jasper verteld dat hij Klaas in vertrouwen had genomen en hem dingen had verteld 'die hij beter niet had kunnen vertellen'. 

 

De politieman klapt uit de school

 

De drie onderzoekers en opstellers van het aanstaande rapport zijn ook gestuit op een politieagent die vanaf de eerste minuut bij het onderzoek is betrokken en een verbijsterende verklaring heeft afgelegd over het fietsverhaal zoals het OM dat vanaf dag één naar buiten heeft gebracht. De verklaringen van Marianne's vriend Spencer Sletering en Wietze Steenstra dat Marianne met hen is opgefietst en vanaf Buitenpost zelf naar huis wilde fietsen (verzonnen om niet de schuld te krijgen Marianne aan haar lot te hebben overgelaten) is door de politie bewust aangepast en in lijn gebracht met hetgeen het OM voor ogen had om de aandacht van het AZC meteen af te leiden. Vast staat volgens de verklarende politieman dat er geen enkel afscheid heeft plaats gevonden op de plek waar het OM over spreekt. Daarmee is de achterkant van de moord - heeft Jasper deze moord gepleegd - voor een groot deel opgelost want Jasper baseert zich in zijn bekentenis op een gebeurtenis die nimmer heeft plaats gevonden. Hierover hieronder meer. Ook verklaart de politieman dat Marianne dronken was en dat er tussen haar en Spencer een heftige ruzie was ontstaan. Dat Marianne zelf rechtstreeks vanaf het feestgedruis in het hartje van Kollum naar het AZC is gegaan en geen enkele fietstocht heeft ondernomen met Spencer en Wietze hetgeen ook zou blijken uit de verklaring van Verry Brouwer op camera van Peter R. de Vries maar door het OM gedownplayed. De politieman verklaart dat uit onderzoek van de politie zelf was gebleken dat Marianne regelmatig op het AZC kwam. Ook in de caravan van WH. Samen met haar vriendje Spencer maar ook met vriendinnetjes. In ruil voor het feit dat de familie Vaatstra zich niet al te veel met deze zaak zou gaan bezighouden en vooral niet zelf op onderzoek uit zou gaan (Marianne's moeder, maar ook Bauke, waren daar immers volop mee bezig) zouden de bromsnorren die informatie voor het publiek achterhouden. Het zou de familiebelangen schaden en al te veel wijzen naar het AZC..... De loopsporen zijn in de uitzending van Peter R. de Vries van 2012 gemanipuleerd. De tweede trapperafdruk van de fiets in de greppel is door de recherche bewust verkeerd uitgelegd. De politie heeft bewust de verkeerde Ali opgepakt. Jasper bezocht vaker het AZC om daar aan zijn gerief te komen. Vanuit meerdere chalets werd er geprostitueerd. Jasper toonde in de jaren tussen de moord en zijn arrestatie gedrag dat hem linkte aan de moord. Tijdens een uitzending van Omroep Friesland in 2010 moest hij in het bijzijn van zijn neefje kokhalzen en trok hij wit weg. Deze informatie heeft later ook de politie bereikt. Na de moord vergeleek Jasper een hoertje vanwege haar blonde haar met Marianne. Deze informatie komt uit een verklaring van betreffend hoertje. Jasper heeft niet onmiddellijk uit zichzelf bekend zoals Jan Vlug iedereen wilde doen geloven maar op advies van Vlug zelf. Er zijn twee asielzoekers met behulp van justitie van het toneel verdwenen. Dat is wat de politieman heeft verklaard. Uit eigen waarneming. Niet meer en niet minder.

 

Interessante gebeurtenis

 

Enkele maanden na de moord sluit de politie met de familie een deal. Alle broers en zussen en later ook Maaike en Bauke worden op het politiebureau in Buitenpost uitgenodigd. Eerst de broers en zussen om deze te bewerken ook heit en mem Bauke en Maaike over te halen. De laatsten zijn uitgenodigd op een tijdstip dat alle broers en zussen van Marianne nog aanwezig zijn. En dan wordt de 'ruil' gedaan waarover 'de politieman' verklaarde. 

 

Eerdere alarmerende beweringen en statements van Jasper vanuit de bajes tijdens de vele bezoeken van zijn familie.

 

  • Bij het eerste bezoek van Tjiske zegt Jasper dat hij niet om advocaat Jan Vlug heeft gevraagd maar dat deze door het OM aan hem is toegewezen. Jan Vlug dus die eerder voor het OM de klusjesman, aanvankelijk hoofdverdachte in de Deventer Moordzaak, van de haak haalde. Toeval? Jaspers statement is in ieder geval in tegenspraak met was Vlug auteur Mauritz zelf persoonlijk heeft medegedeeld en wat hij daarover debiteerde in de beruchte uitzending van Nieuwsuur.
  • Bij het tweede bezoek, kort na het eerste, zegt Jasper tegen zijn zus: "Alles wat ik zeg wordt door de rechercheurs weersproken. Zij zeggen alles te hebben onderzocht en stellen precies te weten wat er zich die nacht heeft afgespeeld. Elke keer als ik het tegenovergestelde beweer stelt men dat ik het me allemaal niet meer kan herinneren net als toen ik in 2008 een auto van de buren ongevraagd meenam en waar tijdens de rechtszaak toen een psychologe als verzachtende omstandigheid kwam met het feit dat ik zou lijden aan dissociatieve fugue, een stoornis waarbij je je specifieke gebeurtenissen niet meer kunt herinneren. Dat was nu ook het geval zeiden ze maar steeds. En, ja, ze hadden DNA van mij en dus ben ik daar maar in gaan geloven......".  (Let wel, op alleen DNA kon Jasper niet veroordeeld worden. Daar was ook nog een bekentenis voor nodig, HM) Uit alles bleek later dat Jasper in de rechtszaal precies dat heeft verteld wat de rechercheurs hem hadden voorgekauwd. Inclusief het fietsverhaal dat na nu is gebleken nimmer heeft plaatsgevonden......
  • In een derde bezoek ontstaat er heftige commotie tussen vader en zoon Steringa. Jasper maant zijn vader luidkeels op te houden met steeds maar te zeggen dat hij de moord niet heeft gepleegd. "Als je daar niet mee stopt krijg ik daar hier binnen last mee". Vreemd, omdat het elke gedetineerde vrij staat drie keer per minuut te fulmineren dat hij of zijn een bepaalde misdaad niet heeft begaan. Daar kijkt niemand van op. Ook de bewaarders en beveiligers niet. 
  • In een volgend bezoek loopt een ruzie tussen zoon en pa zo hoog opdat Jasper briesend de bezoekzaal verlaat en zijn vader in het weglopen toeschreeuwt: "Het is dankzij jou dat ik hier zit".  Tot hoofdbrekens toe is gezocht naar een verklaring van deze zeer bijzondere opmerking maar inmiddels is duidelijk geworden waar Jasper op doelde.  De uitleg wordt om moverende reden nog even achter de hand gehouden zoals dat ook geld voor andere minstens zo heftige details waarvan het op dit moment niet de bedoeling is dat politie, justitie en het OM daar kennis van neemt. 

 

Tot het moment men daar zelf mee naar buiten komt, zal de identiteit van de opstellers van het aanstaande rapport 'Onderzoek moordzaak Marianne Vaatstra' slechts bekend gemaakt worden aan de media ter verificatie van deze nieuwe feiten.