U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

^ De Nieuwe cover van de herziene uitgave (derde druk)

 

 ^ Maaike Vaatstra (nu Terpstra) in 2011

 

 ^ Maaike Vaatstra in december 2013. Gesloopt door het OM, justitie, politie en de laatste 2 jaar vooral door haar ex-man Bauke en haar kinderen....

 ^ Is dit de moordenaar van Marianne? Jasper Steringa? Lees het boek en die vraag wordt glashelder beantwoord met: 'Nee'

 

Of is dit de moordenaar van Marianne: Ali Houssein Hassan (Ali Heval). Lees het boek en die vraag wordt even helder als overtuigend beantwoord met: 'Ja'

Marianne Vaatstra. Als doden konden spreken.....

 

Nieuwsarchief mei 2014


 

     

Succesvolle lancering van meest heftige schandaalboek over het bedrog van Justitie in de zaak Vaatstra en de onthulling van de werkelijke dadersDONGEN, zaterdag 10 mei 2014
 - Gisteravond is onder grote belangstelling 'Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra' ten doop gehouden. Tot grote teleurstelling van vele aanwezigen lieten de ouders van Jasper Steringa verstek gaan. Bij nader inzien wilde men toch liever eerst kennis nemen van de inhoud van het boek en was men beducht op niet gewenste media-aandacht. Het eerste exemplaar werd aan de auteurs Wim Dankbaar(rechts op de foto) en Hans Mauritz (geheel links) overhandigd door topadvocaat Marc Teurlings. 


Spectaculair was de onthulling van een opname (beeld en geluid) met daarop een voor Justitie dodelijke film waarin duidelijk wordt dat al in 2007 bekend was welke daders achter de moord zaten. In de loop van komende week treden de beide auteurs met dit explosieve materiaal naar buiten. In de Leeuwarder Courant van vandaag wordt het boek tot de grond toe afgebrand. Door - uiteraard - Peter R. de Vries en door Bauke die het boek evenwel nog niet heeft gelezen en zegt dat ook niet te zullen doen. Een video van de boekpresentatie (een groot deel er van) vindt u hier of klikt u op de afbeelding!

 

Vrijdag 9 mei 2014 definitieve datum boekpresentatie en press release met zeer bijzondere gasten. Locatie: Jan Tabak in Bussum: 20.00 uur kick off


OVERVEEN/DONGEN, maandag 7 april 2014 - De eerder aangekondigde prikdatum voor de boekpresentatie (zie nieuwsitem hieronder) werd om moverende redenen verdaagd. Nu dan is de definitieve uitgiftedatum bekend: vrijdag 9 mei 2014, op een week na 15 jaar na de moord op Marianne Vaatstra. Zeer bijzonder is de aanwezigheid van Jacob en Alie Steringa, de vader en moeder van Jasper die voorlopig voor 18 jaar is opgeborgen als vermeende dader van de moord op Marianne op 1 mei 1999.

 

Ook vermeldenswaardig is de aanwezigheid van de erudiete Prof. Dr. Bob Smalhout die de beide auteurs, Wim Dankbaar en J. Hans Mauritz, het eerste exemplaar zal overhandigen en een speech ten beste zal geven zoals we dat wekelijks van hem gewend zijn op pagina 7 in de zaterdageditie van De Telegraaf. Hierbij past enig licht voorbehoud omdat zijn vrouw, de begaafde schrijfster Nanda Smalhout  - van der Zee, 24 maart j.l.is overleden als gevolg van een ongelukkige val. 

Alle voorbestellers van het boek, nu al 2.844, worden vanaf vandaag in de gelegenheid gesteld zich aan te melden voor de boekpresentatie. De eerste 50 reageerders ontvangen uiteindelijk per e-mail een definitieve uitnodiging. Mail daarom snel uw kandidatuur voor een invitatie naar Info@Novio-Media.nl 

De presentatie zal een informeel karakter dragen waarbij de beide auteurs een korte lezing zullen houden over ‘making-of’ van 'Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra' waarbij de aanwezigen ruimschoots in de gelegenheid worden gesteld om de beide auteurs te bevragen. 

 

     
Omrop Fryslan-baas Sybren Terpstra gaat heel ver om de Vaatstra-doofpot gesloten te houden: volksverlakkerij ten top. Leugens, leugens, leugens  

Dongen, mei 2014 - Middels een persbericht werd Omroep Friesland al begin mei op de hoogte gebracht van de press release van ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra’. Contact was er ook met Margreet Hiemstra, die ons vanaf de eerste seconde op vijandige toon tegemoet trad. Op ons idee om in het bijzijn van Omrop Fryslan Maaike Vaatstra op de vroege vrijdagmorgen van de boekpresentatie het eerste exemplaar te overhandigen sloeg Margreet wel aan. Tenminste, als Maaike daar mee akkoord ging. Toen we het idee lieten bezinken werd echter duidelijk dat Maaike daar niet aan mee zou werken. Dat zou een grote rel tussen haar en de kinderen veroorzaken. En, ja, dat wist Margreet ook wel. En dus kon ze makkelijk veinzen dat ze aan een dergelijke repo mee zou willen werken. So far Margreet, die aangaf niet op de boekpresentatie te zullen verschijnen want niet interessant. We hebben nooit meer iets van haar gehoord.

We wisten natuurlijk dat de Friese omroep toen niet, nu niet en nooit niet aandacht zou gaan besteden aan het boek. Voor mensen die het boek gelezen hebben wordt wel duidelijk waarom de inhoud van bijna 500 pagina’s aan keiharde feiten en bewijzen door de media doodgezwegen wordt.


We belden afgelopen vrijdag naar Margreet die niet aanwezig bleek. Als we aangeven waarvoor we bellen wordt ons beloofd dat we teruggebeld zullen worden door Sybren Terpstra (foto) (uitsnede beeldcitaat OmropFryslan.nl) ), sinds maart 2012 Hoofd Nieuws van Omroep Friesland. En dat gebeurt ook. We geven aan dat we niet bellen om hem te bewegen alsnog aandacht te besteden aan ons boek maar dat het telefoontje gezien moet worden in het kader van hoor en wederhoor op onze vraag waarom zijn medium geen aandacht heeft besteed aan een boek wat op z’n minst duidelijk maakt dat hier toch echt iets aan de hand is. Something is rotten in the state of Friesland, zullen we maar zeggen. Dit nog los van wie de moord nou wel of niet gepleegd zou hebben. “Nou”, zegt het orakel “wij hebben met de ouders van Jasper gebeld en die vertelden ons dat zij niet naar de boekpresentatie zouden gaan terwijl jullie dat wel op jullie site hadden gemeld. En, ja als dat al niet waar is dan is het hele boek ongeloofwaardig. Daarom besteden we er geen aandacht aan.”. Hij zei het echt. Toen ik uitlegde hoe het werkelijk in elkaar stak wilde hij daar niets van weten. We werden dus voor leugenaars uitgemaakt. Terpstra schrok nogal toen we aangaven dat zijn quotes in de tweede druk zouden worden opgenomen. Hij verbood ons om hem te citeren. Nee, dat was nou niet de bedoeling. Terpstra wil wel liegen maar het moet natuurlijk niet controleerbaar zijn.

 

We laten het allemaal een weekje bezinken maar toen we vanmiddag een persbericht uitstuurden waarin we melding maakten dat we aanstaande maandag in het kader van artikel 160 en 162 van het Wetboek van Strafrecht aangifte zullen doen tegen Mr. Harm Nanne Brouwer (verantwoordelijke Hoofdofficier van Justitie), Jan Verkaik (leider van het politieonderzoek en het coordinator van het RBT) Mr. Anette Bronsvoort . (Hoofdofficier van Justitie die tijdens het onderzoek van het 3D team dat de Vaatstra zaak sinds 2007 heronderzocht en nu is beloond met het burgemeesterschap van Oost Gelre), Cor Reijenga (leider van het 3D team) Mr. Henk Mous (persofficier en zaaksofficier) en Peter R. de Vries,  completeerden we het persbericht aan Omrop Fyslan met de tekst welke hieronder volgt na het woord ‘Inmiddels’

 

From: Novio Media Uitgevers / Sent: Friday, May 23, 2014 2:44 PM

To: margreet.hiemstra@omropfryslan.nl / Cc: sybren.terpstra@omropfryslan.nl

Subject: Aangifte auteurs Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra

 

Geachte mevrouw Hiemstra, heer Terpstra,


Bijgaand een belangrijke persinfo naar de inhoud waarvan wij kortelings verwijzen.

Let wel: aanstaande maandag komen we met een tweede persbericht waarin we aangeven dat een zestal actualiteitenprogramma’s in het bezit zal worden gesteld van unieke beeldopnamen waaruit onomstotelijk blijkt dat Justitie al in 2007 bekend was met de ware toedracht van de moord.

 

Deze beelden zullen veel opschudding veroorzaken. Bij het uitblijven van landelijke aandacht door vorenbedoelde programma’s (voorlopig nog even niet te verwachten omdat al drie Tv-programma’s interesse hebben getoond) zullen we de file van de beelden in de loop van komende week massaal naar alle denkbare media in Nederland versturen alsook naar alle leden van de Tweede Kamer en de volledige top van Justitie en het OM.

 

Met de schokkende beelden wordt bedoeld hetgeen is omschreven aan het einde van hoofdstuk 11 van ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra’. Hiervan treft u een uittreksel eveneens bijgaand.

 

Inmiddels hebben wij bij Jacob en Alie Steringa uitgebreid navraag gedaan m.b.t. hetgeen u stelde in het telefonisch onderhoud van afgelopen vrijdagmiddag 16 mei 2014. Het is een leugen uwerzijds gebleken. Auke Zeldenrust heeft slechts enkele seconden gebeld (Alie en Jacob hebben namelijk een sterke aversie tegen hem omdat zij hem er van verdenken het aanrandingsverhaal van Jacob naar buiten te hebben gebracht) waarbij Alie niet de kans heeft gekregen uit te leggen dat men wel degelijk op de boekpresentatie aanwezig had willen zijn. In het eerdere aan u gestuurde PDF van het boek stond dat ook allemaal haarfijn omschreven. Toch gebruikt u het (dat wij over de aanwezigheid van de Steringa’s tijdens de boekpresentatie gejokt zouden hebben, quod non) als reden om dan ook het hele boek niet serieus te nemen. Zo zei u dat ook. Het was voor u de reden om in het geheel geen aandacht te schenken aan de release van het boek dat op dit moment in tal van dorpen in uw verzorgingsgebied in de ban houdt. (Boekhandel Jousma te Zwaagwesteinde: “Het gaat de laatste dagen hier in de regio nergens anders meer over dan over uw boek.”) .

 

Malicieuzer kun je het toch echt niet bedenken. Een drogreden, nota bene gestoeld op een door uzelf gecreëerde leugen. Inmiddels is deze case in de derde druk opgenomen omdat het haarfijn de rol van met name de Friese media onderlijnt. Het is een schande voor de journalistiek hoe uw organisatie meewerkt aan het verder dichttimmeren van de doofpot. Ja, mijnheer Terpstra, we noemen man en paard. Ook in dit geval, ook in uw geval. Voor de derde druk. Los van de vraag wie de moord op Marianne heeft gepleegd (lees toch maar even het boek) was het toch echt uw absolute taak geweest te brengen ‘dat hier toch echt wel iets aan de hand is.’ Of gaan de beelden welke bij het uitblijven van landelijke aandacht volgende week uw kant op komen ook weer helemaal niets verklaren? Wij zijn toch echt bang van wel……

 

Op zowel http://rechtiskrom.wordpress.com/ als op www.HetVerbodenDagboekvanMaaikeVaatstra.nl  kunt u een dezer dagen een uitgebreid artikel verwachten over hetgeen vorige week vrijdag aan de orde is gekomen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Novio Media Uitgevers,

 

J. Hans Mauritz

 

Voor de goede orde, onderstaande tekst vormt de laatste alinea’s van het boek. Omroep Fryslan was daar al van op de hoogte ver vóórdat Auke Zeldenrust met Alie het flitsgesprek voerde.

 

……………. Kort voor de verschijningsdatum van ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra’ bereikt ons via Jasper’s vader Jacob Steringa een bijzonder bericht. Na maanden niet op bezoek te zijn geweest brengt Jan Vlug een bezoek aan zijn ‘cliënt’ Jasper voor wie hij ooit als advocaat, rechter en beul heeft opgetreden. De reden van de komst was even bizar als onfatsoenlijk. Jasper vertelde het zijn vader tijdens het laatste bezoek. Met klem werd Jasper te verstaan gegeven dat hij er alles aan moest doen om zijn ouders te overtuigen niet naar de boekpresentatie te gaan van dit boek. Een boek dat toch echt buitengewoon ontlastend is voor hun zoon. Wat heet. We krijgen ook mee dat Marianne’s zus Wilma bij Jacob en Alie op bezoek is geweest met dezelfde boodschap. Bauke had haar kennelijk op pad gestuurd om de Steringa’s te bewerken niet naar de presentatie te gaan. Daar zou een geheel verkeerd signaal vanuit gaan en ze zouden in het dorp voor gek versleten worden. ‘Jullie hebben jullie moeder al de mond gesnoerd maar dat gaat je bij mij niet lukken’, liet Jacob de bode van Bauke weten. Bauke die een kwartmiljoen van Jasper eist komt senior ook nog eens de les lezen. ‘Wij gaan daar niet naar toe maar dat is niet omdat jullie dat niet zouden willen’, werpt Jacob Wilma toe. ‘We zouden zeker gegaan zijn maar wilden dat incognito doen. Zonder door de pers lastig te worden gevallen. Door een misverstand is op internet over onze aanwezigheid gesproken. Je kunt dan niet langer incognito gaan. Dat is de reden. Nee wij staan achter die jongens. Het is geweldig wat die er allemaal voor over hebben gehad. Ook voor ons.’ Famous last words.

 

Voila, Terpstra’s Omrop Fryslan wist precies hoe het zat. Kijk, heer Terpstra, bewust niet doorvragen bij Alie Steringa over hoe het dan toch kon dat Dankbaar en Mauritz op hun sites de komst van de Steringa’s hadden gecommuniceerd, is hetzelfde als liegen. Niet willen horen wat je niet wilt horen. Subjectieve verslaggeving, heer Terpstra, daar maakt uw club zich schuldig aan. Van onze eigen belastingcenten wordt uw salaris betaald. Neemt u het ons niet kwalijk dat wij niet van onze eigen centen door u belogen wensen te worden zoals u het Friese volk 14 jaar lang heeft voorgelogen. Ja, wij richten ons tot u. We houden er van het beestje bij de naam te noemen.

 

We begrijpen het. U zult geen reclame gaan maken voor een boek waarin u niet al te best naar voren komt zoals daar zijn de volgende teksten (in sommige gevallen zelfs vertalingen uit het dagboek van Maaike zelf):

 

……  en het Landelijke Parket van het OM heeft de regie uiteindelijk maar van hen overgenomen om de schade zoveel als mogelijk nog te beperken. Daarbij is aartsleugenaar Peter R. de Vries ingeschakeld om het vanavond in hapklare brokken aan het grote publiek te presenteren. Journalisten als Auke Zeldenrust van Omrop Fryslân, Hans Snijder en Jantien de Boer van de Leeuwarder Courant en Jolande van der Graaf van De Telegraaf achterlatend als dikbetaalde papegaaien van de gevestigde orde……

 

…… Het gaat in de zaak Vaatstra al lang niet meer om de waarheid achter de moord. Het gaat er nog slechts om wie de grootste onzin verkoopt aan het grootste publiek, Peter R. de Vries voorop……

 

…… Na de aanhouding en veroordeling van Jasper Steringa in 2013 meldden de Leeuwarder Courant en Omrop Fryslân dat het DNA van Jasper Steringa eigenlijk al niet eens meer nodig was. Al vóór dat zijn wangslijm arriveerde bij het NFI zou de recherche immers al een stamboom hebben opgehangen in de recherchekamer van twee families: ene familie ‘De Boer’ (gefingeerd) en ene familie Steringa. Hierbij viel de familie ‘De Boer’ al gauw af……

 

…… De tekst in de Leeuwarder Courant van 20 april 2013 luidde (en let wel, nadat de advocaat van Jasper, mr. Vlug, al had besloten geen hoger beroep in te stellen): DNA-monster amper nodig……

 

……. Op haar site komt Omrop Fryslân met een uitspraak op de site van Peter R. waarop deze beweert dat het in ieder geval niet kan gaan om de moord op Marianne door twee asielzoekers ‘omdat onderzoek dat zou hebben uitgewezen.’ En ook Bauke Vaatstra heeft met zowel het openbaar ministerie als met Peter R. gesproken waarop hij zeer verrast reageerde. En hij en zijn kinderen hebben uiteraard weer (valse) hoop gekregen op een positieve afloop van dit nieuwe verwantschapsonderzoek……

 

…… Omrop Fryslân gaat, via Henk Mous, vervolgens nog verder met het nieuwe ‘wondermiddel’ van het DNA-verwantschapsonderzoek. Nee, sterker nog, Henk Mous belooft de goedgelovige Nederlanders dat het eerdaags mogelijk is om neven, achterneven en zelfs achter-achterneven te kunnen koppelen aan het DNA-‘dader’profiel van een verdacht DNA-profiel uit de DNA-databank……

 

…… De uitzending van TV-Fryslăn met het OM en de recherche over de gang van zaken van dit onderzoek gaat door. Gerard van der Veer laat ‘Mei Freonlike Groetnis’ weten dat hij niet kan beloven dat Maaike mag zeggen wat zij wil. Ook als Maaike aanbiedt dat dan maar Peter R. namens haar moet spreken gaan de stoplichten helemaal op rood. Nee, dit moet een uitzending worden waarin het OM glorieert. Waarin het OM witgewassen wordt en steekhoudende kritiek past daar niet bij. De omroep werkt braaf mee aan deze Noord-Koreaanse opzet van televisie maken. Ze hangen daar bij de Friese omroep behoorlijk aan de subsidiekraan en, ja, dan kun je moeilijk een feestje van het OM gaan lopen verpesten. Maaike haakt af en heeft er in haar dagboek geen goed woord voor over. Terwijl OvJ Ten Cate al in september 1999 tegen Maaike had gezegd dat de in Turkije opgepakte Irakees niet de dader kon zijn, wordt daar aan tafel van Omroep Friesland handig omheen gepraat. Het is ergens wel logisch, weet Maaike, want de in Turkije gearresteerde Ali was niet de gezochte Ali, de vriend van Feik die sinds de moord spoorloos was. Het stelletje mooipraters houdt slim achterwege dat men bewust twee Ali’s door elkaar heeft gehusseld. Balletje-balletje met twee Ali’s, zoiets. De vragen worden met een nietszeggend geneuzel afgehandeld en zo proberen ‘de boven ons gestelden’ het volk tevreden te stellen maar vooral om de tuin te leiden. Net voor de uitzending was Panorama gekomen met een onthullende story. Feiten waar de wijze mannen aan tafel nog geen notie van hadden. Twee jaar na dato, wel te verstaan. Toch zitten ze het aan de praattafel van Omrop Fryslan allemaal haarfijn uit te leggen. Sybren Terpstra zag dat het goed was……

 

…… Als Maaike de uitzending ziet gaat ze helemaal door het lint. Ze is totaal overstuur van zoveel bedrog. Ze kan niet begrijpen hoe nota bene mensen waarin we vertrouwen zouden moeten hebben zo pontificaal sjoemelen met de waarheid terwijl ze dondersgoed weten hoe het zit. Dat haar dochter op zo’n vreselijke manier wordt misbruikt en eigenlijk voor de tweede keer wordt aangerand. Nu door mannen in indrukwekkende pakken en glimmertjes op de epauletten……

 

…… Maaike weet het niet meer. Hoewel monddood gemaakt wordt er een griezelig spel met haar gespeeld. Voor Maaike zijn er de antwoorden op tal van vragen maar er is een groter belang in het morbide spel dat Justitie nu al twee jaar opvoert. Naast de ontstellende informatie van klokkenluider ‘QJP’ komt er kort na de uitzending opnieuw een anonieme brief. Nu van iemand die op wintersportvakantie in Oostenrijk ‘een meneer van het OM’ heeft gesproken die – na wat biertjes – gefrustreerd begon te vertellen over het onderzoek. Dat de voor de show aangehouden Irakees een trucje was van het OM en dat de meesten in de top van de organisatie dat ook wisten. Bij Omrop Fryslan krijgen deze misdadigers en prachtig podium.…….

 

En wederom zag Sybren Terpstra dat het goed was. Hij weet hoe de hazen lopen want al sinds september 1990 is hij aan de omroep verbonden en heeft dus het hele Vaatstra-gelieg vanaf dag éen meegemaakt. Voordien was hij tussen 1986 en 1990 verslaggever bij het Friesch Dagblad en derhalve met het juiste sop overgoten.

 

Fryslan Boppe. Zap in een nanoseconde weg bij deze omroep. U wordt hopeloos voor de gek gehouden.

 

J. Hans Mauritz