U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

^ De Nieuwe cover van de herziene uitgave (derde druk)

 

 ^ Maaike Vaatstra (nu Terpstra) in 2011

 

 ^ Maaike Vaatstra in december 2013. Gesloopt door het OM, justitie, politie en de laatste 2 jaar vooral door haar ex-man Bauke en haar kinderen....

 ^ Is dit de moordenaar van Marianne? Jasper Steringa? Lees het boek en die vraag wordt glashelder beantwoord met: 'Nee'

 

Of is dit de moordenaar van Marianne: Ali Houssein Hassan (Ali Heval). Lees het boek en die vraag wordt even helder als overtuigend beantwoord met: 'Ja'

Marianne Vaatstra. Als doden konden spreken.....

 

 

Persbericht maandag 14 augustus 2017

  

Nieuwe ontwikkelingen in Vaatstra-zaak

 

DONGEN, 14 augustus 2017 - Uitgever Hans Mauritz schreef samen met ondernemer Wim Dankbaar een boek over de zaak Marianne Vaatstra. In “Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra” zetten zij de stelling uiteen dat Marianne Vaatstra niet is vermoord door de nu veroordeelde Jasper S. maar door een asielzoeker die van Justitie heimelijk een vrijgeleide heeft gekregen. 

 

Sinds de verschijning van het boek zijn de auteurs in zwaar weer verzeild geraakt. De Utrechtse advocaat Yehudi Moszkowicz spande namens de moeder van Marianne een rechtszaak aan tegen het boek, omdat daarin informatie uit haar zogenaamde dagboek werd gebruikt. In werkelijkheid is het volgens de schrijvers niet de moeder, maar haar ex-man Bauke en zijn kinderen die de opdrachtgevers van Moszkowicz zijn, hetgeen volgens hen onrechtmatig procederen betekent. 

 

 "Ik kan dat weten, want Maaike heeft mij dit persoonlijk verteld” zegt Mauritz. In zijn zogeheten campingverslag stelt hij ook dat de moeder juist verguld was met het boek en dat zij achter de inhoud staat. En tevens dat de rechtszaak wat haar betreft niet had gehoeven en al helemaal niet door haar was aangespannen doch door haar ex Bauke en haar kinderen. “Maar gek genoeg verzet Moszkowicz zich tegen het door ons gevraagde getuigenverhoor van zijn cliënte. Iedereen begrijpt waarom. De gerechtelijke aanvallen komen niet uit de koker van Maaike maar van haar ex en haar kinderen die haar chanteren. Dat is geen aanname maar door Maaike zelf aan meerdere personen bevestigd.”, aldus Mauritz. Een verzoek daartoe werd daarom ook door de rechtbank afgewezen.

 

Om eventuele problemen te vermijden kozen Dankbaar en Mauritz ervoor om de informatie uit het dagboek in eigen woorden te beschrijven, terwijl het letterlijke dagboek al op diverse websites door andere personen openbaar was gemaakt, waartegen niets werd ondernomen. In hoger beroep oordeelde de rechter dat het hoofdstuk over het dagboek teveel gelijkenis vertoont met het oorspronkelijke werk. Het boek moest daarom uit de handel worden genomen op straffe van dwangsommen tot een maximum van 200.000 euro. De raadsman meende echter dat met de beschikbaarheid van het boek de dwangsommen reeds verbeurd waren en liet beslag leggen bij Dankbaar voor het volle pond, waarna een afdracht ook daadwerkelijk geforceerd werd. Dankbaar vocht dit aan en kreeg uiteindelijk in de bodemprocedure gelijk. Het geld moest aan hem worden terugbetaald, althans 160.000 euro van de geconfisqueerde 2 ton. Het resterende is nog onderwerp van een hoger beroep. “Het heeft me nu al een ton aan advocaten gekost om mijn recht te halen”, aldus Dankbaar.

 

Hier bleef het niet bij. Ook een Duitser die door Mauritz en Dankbaar beticht wordt van daderkennis, diende een aanklacht in wegens smaad, met vordering dat alle publicaties over zijn beweerde betrokkenheid gestaakt worden. Het OM besloot de zaak na anderhalf jaar te vervolgen. In een civiele zaak werden de auteurs veroordeeld tot een schadevergoeding van 10.000 euro, in de strafzaak tot 3 maanden cel voor Dankbaar en 2 maanden voorwaardelijk voor  Mauritz. In deze zaak werden wederom cruciale getuigen om hun gelijk aan te tonen afgewezen en schriftelijke verklaringen genegeerd. Dankbaar heeft ook hier hoger beroep aangetekend. 

 

Mauritz noemt het vonnis krankzinnig. Niet alleen voor wat betreft de veroordeling voor belediging, smaad was het niet eens, maar juist vanwege de opgelegde bijzondere voorwaarden: meldingsplicht bij de reclassering, elke twee weken en dat 2 jaar (!) lang. Volkomen disproportioneel. “De moordenaar van Pim Fortuyn, destijds toch zo'n beetje de aanstaande premier van Nederland diende zich een maal per drie weken te melden en dus ging ik niet akkoord met deze onzinnige bijkomende straf. Waar de ene helft van Nederland zo ongeveer de andere helft via internet beledigt bleek nu overduidelijk dat het OM er met gestrekt been in ging. Men zou deze onthullers van de doofpot aller doofpotten wel even leren, was kennelijk het devies.”  Omdat Mauritz besloot zich niet te onderwerpen aan deze “poppenkast” zette het OM zijn voorwaardelijke celstraf om in een onvoorwaardelijke.

 

“Als je het allemaal optelt wat wij moeten meemaken aan onrechtmatige procedures, misbruik van recht en macht, dan rijzen de haren je te berge”, stelt Mauritz. “Men wil ons de mond snoeren en kapotmaken via pure staatsterreur. De werkelijke motor achter deze machinaties is Justitie zelf, dat haar onvoorstelbare ambtsmisdrijven onder het tapijt moet houden.”

 

 Nu zegt Mauritz het zat te zijn. “Tot nu toe heb ik me gehouden aan deze idiote vonnissen, maar de maat is vol. Uit protest publiceer ik op mijn thema- en promosite  'HetVerbodenDagboek.nl'  het integrale dagboek van Maaike, met wie ik in de zomer van 2014 een lang, indringend en allerhartelijkst gesprek heb gevoerd. Moszkowicz mag  proberen om zogenaamd uit haar naam maatregelen te treffen, wat hij dan ook zou willen. Dan zal ik haar oproepen als getuige. Zij heeft mij immers volmondig gezegd tijdens mijn bezoek op haar camping dat zij het heel fijn vond dat het boek was verschenen, inclusief een bewerkte versie van haar dagboek.

 

Moszkowicz maakt hier op onnavolgbare wijze misbruik van recht. Het dagboek is nu reeds sinds november 2013 een openbare bron. Het is door minstens 3 personen gepubliceerd. Met instemming van Moszkowicz en Maaike. Onder meer door Micha Kat die hierover het volgende zegt: "Nee Wim, het was Yehudi Moszcovicz erom te doen zijn eigen corrupte huid te redden. Daarom mag ik het dagboek publiceren.”  Publicist “Vuur” zegt op 10 augustus 2017, nadat het oorspronkelijke dagboekje van Maaike Vaatstra al meer dan drie jaar op zijn site wordt gepubliceerd het volgende tegen Wim Dankbaar:  "Vraag is nog steeds waarom jij het zo zwaar hebt en ik tot op de dag van vandaag nog niets gehoord heb van deze schijnadvocaat. Ik ga hem uiteraard zelf niet schrijven maar kan iemand wellicht hem vragen waarom Maaike geen bezwaar maakt tegen mijn publicaties….."

 

 Inmiddels is er derhalve sprake van een eerdere rechtmatige openbaarmaking en is er door de publicatie op deze site niet langer sprake van schending van auteursrecht. Vonnis of niet. Dit natuurlijk naast de toestemming die Hans Mauritz kreeg van Maaike Vaatstra meer dan een half jaar na het verbod op publicatie in december 2013. Het eerder gememoreerde 'campingverslag' is daarover duidelijk.

 

Verzoek voorlopig getuigenverhoor dinsdag 15 augustus 2017 rechtbank Rotterdam.

 

Dinsdag 15 augustus 2017 dient in Rotterdam de hoorzitting naar aanleiding waarvan zal worden beslist op het verzoek van Wim Dankbaar tot het mogen horen van getuigen om het hoger beroep tegen het gewezen strafvonnis inzake de aangifte van smaad door een in het boek genoemde Duitser alsmede als opmaat van een tegen de Nederlandse staat te entameren procedure. De pleitnotities hiervoor geven een inzicht in de importantie en pure noodzakelijkheid van een dergelijk getuigenverhoor. Naar aanleiding van dergelijke verhoren (onder ede) kan dan ook meteen komen vast te staan dat Maaike Vaatstra (zoals justitie-witwasser Peter R. de Vries meerdere malen op prime time TV glashard heeft gelogen) 'er helemaal onder door gaat' als gevolg van de acties van Dankbaar. Ook uit het dagboekje van Maaike blijkt glashelder dat het toch echt het OM is geweest die het leven van de moeder van Marianne na de moord tot eind 2012, 13 jaar lang, tot een hel heeft gemaakt. Dankbaar was toen als onderzoeker niet eens in beeld. Nee, het was juist de uitzending van Peter R. in 2012, kort voor Jasper Steringa als zondebok werd opgepakt, waarin hij Marianne had weggezet als een sletje van formaat. Maaike is daar drie weken lang ziek van geweest, zo heeft ze meerdere mensen laten weten. In een mail van woensdag 6 juni 2012 zegt Maaike: "Hallo Wim, eindelijk kan ik mijn mails lezen op de camping. Blij dat jullie deze goede dingen doen via Hero Brinkman. Heb nog met hem gebeld en het nodige uitgelegd. Hij vroeg ook naar Bauke. Heb gezegd dat die vanaf het begin met elke wind mee waaide, maar ik sta, en blijf achter jullie bevindingen staan.  De Kamervragen zijn duidelijk, laten ze daar niet onderuit komen, het doet allemaal heel veel met mij (de spanning). Ben al meerdere keren naar de dokter geweest. Hoop het vol te kunnen houden. Jammer dat de kinderen en denk ook Bauke weer in de justitie geloven met hun nieuwe theorie. Inderdaad Wim ben ik geschokt door het nieuwe gegeven dat ze met een bekende het weiland ingelopen zou zijn. Wat een afgang voor je kind wat is vermoord. Groeten, Maaike. "

 

Buiten de afgrijselijke rol van Peter R. de Vries moest Dankbaar zich twee weken geleden een tsunami aan smadelijk publiciteit laten welgevallen waarnaar ook wordt gerefereerd in de pleitnotitie van Dankbaar voor de zitting van dinsdag aanstaande link

 

11/09/2017 - De links naar het dagboek zoals deze op deze pagina aanklikbaar waren zijn tijdelijk verwijderd in verband met een lopende cruciale rechtszaak !

 

 

Noot voor de media:

 

Info via Novio Media Uitgevers via Info@Novio-Media.nl of de verdere contactgegevens op HetVerbodenDagboek.nl

 

 Relevante links van enkele vindplaatsen van het originele dagboekje sinds 2013


 

11/09/2017 - De links naar het dagboek zoals deze op deze pagina aanklikbaar waren zijn tijdelijk verwijderd in verband met een lopende cruciale rechtszaak !